Marszałek Województwa Podlaskiego

Serwis wyszukanych haseł

Dopadła Cię świńska grypa AH1N1 ? Leż w łóżku i gr

V Podlaski Pokaz Koni Arabskich - Mińce 2008

1. Nazwa imprezy

* V Podlaski Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

Honorowy Patronat nad pokazem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański oraz Podlaski Klub Biznesu.

2. Termin i miejsce imprezy

* 19 lipca 2008 r. (sobota) - godz. 11:00
* Mińce koło Białegostoku

3. Organizatorzy

* Agnieszka Pilecka
*Andrzej Arefiew
tel. 0 602 774 104
e-mail: arefiew@topauto.com.pl
Uwaga - zgłoszenia przyjmuje Monika Malinowska (por. pkt 10 - Zgłoszenia)
* Polski Związek Hodowców Koni Arabskich

4. Sędziowie

* Krystyna Chmiel
* Władysław Guziuk
* sędzia-praktykant - absolwent kursu sędziowskiego w Janowie Podlaskim


Reszta info na: http://www.janow.arabians.pl/pl/pokazy/ck-2008/warunki.php var _r = document.referrer ? encodeURIComponent(document.referrer) : ''; var _w = encodeURIComponent(document.location.href); var _e = document.inputEncoding ? document.inputEncoding : document.charset; document.write('');

Otwarcie ofert 3 kwietnia

Dzisiaj w podlaskim Urzędzie Marszałkowskim otwarte zostaną koperty z ofertami firm zainteresowanych organizacją kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa podlaskiego. To pierwszy taki przetarg w regionie - podaje białostocka Gazeta Współczesna. Na stronie samorządu podlaskiego pojawiła się jednak informacja, że termin otwarcia ofert został przesunięty na 3 kwietnia.

Władze województwa, od dawna niezadowolone z kolejowych przewozów regionalnych, wymyśliły, że korzystne dla wszystkich mieszkańców będzie, jeśli w tego typu usługach skończy się monopol PKP, a zacznie się konkurencja. Dlatego ogłosiły przetarg na przewozy regionalne. Już 3 kwietnia okaże się, czy ktoś poza PKP stanął do przetargu. Nieoficjalnie wiadomo, że była nim zainteresowane brytyjsko-polskie konsorcjum Arriva PCC, które swoje usługi świadczy od czterech miesięcy w województwie kujawsko-pomorskim. Są one tańsze o ok. 25 proc. od tych świadczonych przez PKP Przewozy Regionalne.

Fragment komunikatu samorządu dotyczącego przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert:

"Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin wyznacza się na dzień 03.04.2008r. odpowiednio – złożenie ofert godz. 10.00 oraz otwarcie ofert godz. 11.00."

źródło: Rynek Kolejowy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób, na okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2011 r.

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Termin składania ofert upływa dnia 27 października 2009 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego.

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:

* spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655);
* zaakceptują istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ramowej oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
* wskażą podmioty, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz zakres prac realizowanych przez te podmioty.

Kryteria wyboru oferty to: wysokość dotacji do jednego pociągokilometra, punktualność kursowania pociągów, jakość obsługi podróżnych, średni koszt podróży na bilecie jednorazowym, oferowana praca eksploatacyjna za stawkę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 150 000 zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / RK

E-mail: kancelaria@ umwp-podlasie.pl
WWW: www.wrotapodlasia.pl
-płyta
-3kartki
-informator
-suszona trawa
2 raz
-informatory
-ulotki

Witam

Na bieżąco mam kontakt z Mateuszem (Paruffką).
Przekazał mi relację, co się działo w ostatni weekend w okolicy Tykocina
Jestem pod ogromnym wrażeniem ostatniego Waszego przemarszu (zdjęcia obejrzałam i bardzo mi sie podobały). Co więcej, wierzę że przemarsze to bardzo wyśmienity pomysł na rozruszanie towarzystwa VII w.
Jeszcze robione przez tak doborową grupę jak Tykociniacy! Po prostu SUPER!

Wiem, że Mateusz wspominał podczas przemarszu o możliwości powalczenia o środki z UE na rozwój Waszych pomysłów i inicjatyw w okolicach Tykocina!
Są na to środki! Dlaczego nie skorzystać?

Poczyniłam pewne kroki i znalazłam ciekawe informacje na temat programu dotacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, który najbardziej by pasował do Waszych inicjatyw:
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa III - Rozwój Turystyki
Działanie III.1 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Termin składania wniosków z działania j/w: 26.06 - 04.08.2009 r. (jest w takim razie trochę czasu, aby dobrze przygotować wniosek)

Wiem, że wnioski + opisy przedsięwzięcia to BIUROKRACJA, ale sądzę, że warto i opłaca się włozyć pewien wysiłek, aby przejść wymogi biurokratyczne i na koniec obaczyć na koncie przypływ gotówki

Oczywiście razem z Mateuszem podtrzymujemy ofertę pomocy z zakresie prawnym w przygotowaniu wniosku.

Pozdrawiam
Ewa Marynowska
(Towarzystwo Jazdy Dawnej)

Ps. Mam nadzieję, że już niedługo razem z Krzysiem dołączymy do grona maszerujących po ziemi Tykockiej - jeżeli oczywiście będziemy mile widziani ...)


PKP likwiduje pociągi

tuli 22-03-2006 , ostatnia aktualizacja 22-03-2006 19:21

Od 1 kwietnia z podlaskiego rozkładu jazdy znikną dwa pociągi na trasie Białystok - Suwałki. Niewykluczone, że dołączą do nich kolejne, bo łącznie do usunięcia z rozkładu przewidziane są 23 połączenia.


Pewniaki do likwidacji to pociąg z Białegostoku do Suwałk, odjeżdżający o 5:28, oraz z Suwałk do Białegostoku, odjeżdżający o godz. 13:52. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego, który kolej finansuje, rocznie przynoszą dwa miliony złotych strat. Uczniami, którzy jeździli nimi do szkoły w Augustowie, zajmie się PKS Suwałki. W kwietniu uruchomi nowe połączenia autobusowe.

Dyrektor podlaskiego PKP Robert Nowakowski zmian w rozkładzie komentować nie chce, bo - jak mówi - na oczy go jeszcze nie widział. - Nie dostałem oficjalnego pisma z Warszawy, a dopóki go nie zobaczę, nie mogę podać ani potwierdzić żadnych konkretów - powiedział nam wczoraj.

Dzisiaj warszawska centrala PKP prześle na Podlasie ostateczną wersję nowego rozkładu jazdy. Umowę na realizowanie zawartych w nim połączeń kolej podpisała z Urzędem Marszałkowskim w lutym. Wynika z niej, że od 1 kwietnia po regionie będzie jeździło 55 pociągów (teraz jest ich 78). Na tyle połączeń pozwoli 8 mln zł, które kolej dostanie z urzędu. Zdaniem PKP to za mało, bo deficyt wynosi 27 milionów. Marszałek postanowił, że dorzuci jeszcze jeden milion.

- Nie są do żadne dodatkowe pieniądze, bo w umowie na ten rok mowa jest o 10,5 mln zł - mówi Nowakowski.

- Nic nie wiem o takiej kwocie - odpowiada Janusz Krzyżewski, marszałek województwa. - Jesteśmy w stanie dać osiem milionów, dołożymy jeszcze milion i na tym koniec.

Marszałek chce, aby pieniędzy na łatanie dziur w swoim budżecie kolej szukała w oszczędnościach. A te mają zapewnić szynobusy, na które Urząd Marszałkowski w tym roku przeznaczy 16 mln zł. Jednak szynobusy testowane na Podlasiu nie poradziły sobie z mrozami, często się psuły. A ten, który miał ruszyć na tory 1 marca na trasie Białystok - Siedlce, jeszcze nie przyjechał z Poznania. - Moi pracownicy uspokajają mnie, że lada dzień już będzie - kończy Krzyżewski.


Czy PKP PR zlikwiduje część połączeń regionalnych?!

Czy od początku kwietnia grozi nam paraliż komunikacyjny w kilku województwach? Niektóre z pociągów regionalnych zostaną najprawdopodobniej zlikwidowane.
Jesienią ubiegłego roku, przy ustalaniu nowego rozkładu jazdy, PKP Przewozy Regionalne podzieliły listę uruchamianych pociągów na dwie części. Pierwsza zawierała te pociągi, które miały jeździć przez cały rok, w drugiej zaś znalazły się pociągi z literą F, czyli te, które mogą zniknąć od 1 kwietnia. Warunkiem ich utrzymania jest pozyskanie odpowiedniego dofinansowania z budżetów samorządowych.
Do tej pory spółka PKP PR podpisała umowy z siedmioma województwami. Jednak tylko w świętokrzyskim deficyt ma być pokryty w 100 proc. – W innych województwach będziemy się starali szukać oszczędności w ciągu roku na pokrycie niedoborów m.in. dzięki usprawnianiu rozkładu jazdy – mówi Łukasz Kurpiewski, rzecznik spółki.
Dwa województwa – podlaskie i warmińsko-mazurskie – postawiły twarde warunki. Zrezygnowały z części połączeń i podpisały umowy na pokrycie deficytu w przewozach regionalnych na kwotę znacznie niższą niż przewidywana przez PKP PR. To oznacza, że w podlaskim od kwietnia zagrożone są 23 pociągi dziennie, a w warmińsko-mazurskim – aż 85.
- Nie stać nas na utrzymywanie tych pociągów, ale będziemy robić wszystko, żeby je zachować – tłumaczy Kurpiewski. Jednym z pomysłów jest łączenie relacji, tak żeby powstawały pociągi międzywojewódzkie. Wtedy mogłyby być finansowane z budżetu państwa. To jednak wymaga zgody na poziomie ministerialnym.
PKP PR czekają jeszcze trudne negocjacje z województwami, w których jest uruchamianych najwięcej pociągów w kraju, m.in. śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim czy kujawsko-pomorskim. Kolejowy przewoźnik nie chce, by powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku, kiedy otrzymał od samorządów dofinansowanie rzędu 385 mln zł, podczas gdy na pokrycie deficytu potrzebuje według wyliczeń spółki około 800 mln zł. – Nie możemy sobie pozwolić na zwiększanie zadłużenia – mówi Kurpiewski.
Jednak samorządy nie mają zamiaru dawać więcej, niż zatwierdziły w uchwałach sejmików. – Pieniądze od nas mają dofinansowywać połączenia regionalne, a nie finansować deficyt PKP – mówi Izabela Zalewska, rzeczniczka marszałka woj. dolnośląskiego.


[ Dodano: 2006-03-07, 12:29 ]


Cytat

Ignoti nulla cupido - nieznane nie nęci (nie pragnie się tego, o czego istnieniu nie ma się pojęcia). Owidiusz

Meta